Kosár
Az Ön kosara üres

Általános szerződési feltételek

Kiszállítás

A kiszállítás egy árban van, akár telefonon, akár a weboldalunkon rendeli meg a termékeinket.

Adatvédelem

A cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, azokat nem adjuk ki.

A rendelés folyamán megadott információk, mint cím, telefonszám, bankkártyaszám stb. kizárólag a rendelés és a csomag küldés célját szólgálja.

Nem használjuk fel az email címét SPAM küldésre, nem támogatjuk a kéretlen levelek forgalmát. Időnként informáljuk a törzsvásárlóinkat egy-egy akcióról, de ha nem óhajt ilyen jellegü leveleket kapni tőlünk, egyszerűen tudasson minket erről a info@meregtelenitokura.hu email címen.

ZIMIX Kft. 1122. Budapest, Maros utca 38. fszt. 4.

általános szerződési feltételei
(Feltételek)

Jelen dokumentum határozza meg azokat a Zimix Kft. weboldal felhasználói között létrejött szerződési feltételeket, melyek a weboldalon rendelkezésre álló Szolgáltatások használatára vonatkoznak, valamint szabályozza a weboldal és felhasználói közötti kapcsolatot.

I. Általános rendelkezések

Fogalom meghatározás

1. Cikk
A jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint az alább felsorolt kifejezések és fogalmak az alábbiakra vonatkoznak:

 • "meregtelenitokura.hu" (http://www.meregtelenitokura.hu) egy weboldal – a Zimix Kft. tulajdonában álló virtuális információforrás az Interneten, mely a Zimix Kft. termékeit és szolgáltatásait mutatja be, és lehetőséget biztosít az oldal felhasználói számára, hogy különböző szolgáltatásokat igénybe vegyenek, valamint hogy az oldalon található hiperhivatkozások segítségével a Zimix Kft.szerverén vagy más, a  rányítása alá nem tartozó szerveren tárolt információforrásokhoz hozzáférjenek. A " Zimix Kft."  egy korlátolt felelősségű társaság, melyet a hatályos EU törvények szerint az 43847781 regisztrációs szám alatt ZIMIX Kft. néven, az alábbi postai címmel jegyeztek be:

ZIMIX Kft. 1122. Budapest, Maros utca 38. fszt. 4.

 • ZIMIX Kft biztosítja a jelen szerződési feltételek szerinti szolgáltatásokat, a meregtelenitokura.hu weboldalon keresztül.
 • A "Szolgáltatások" azok a szolgáltatások és források, melyeket a ZIMIX Kft. meregtelenitokura.hu felhasználói számára biztosít meregtelenitokura.hu  alatti weboldalon keresztül, beleértve a jelen katalógusban /terméklistán / szereplő termékeket és más szolgáltatásokat, melyek folyamatosan bővülnek és változhatnak.
 • A "Felhasználó" az a természetes személy, aki a Zimix Kft. által biztosított Szolgáltatásokat a  meregtelenitokura.hu weboldalon keresztül igénybe veszi, miután a későbbiekben részletezett regisztrációs követelményeknek eleget tett. A felhasználó a Zimix Kft-vel szerződéses viszonyban áll.
 • "Szándékos visszaélésnek" minősül minden olyan tett vagy szándék, mely az Internet etikájával összeférhetetlen, vagy az Internethez vagy más azzal kapcsolatos hálózathoz kapcsolódó személyeknek kárt okoz, valamint minden olyan tett, mely bűntettnek vagy közigazgatási szabálysértésnek minősül a Magyar /EU vagy más alkalmazandó jog rendelkezései szerint. Szándékos visszaélésnek minősül nem kizárólagosan minden az alábbiakban felsorolt tett vagy kísérlet: flooding, a forrásokhoz való hozzáférés más felhasználói jogainak, nevének és jelszavának felhasználásával, a rendszer hibáinak felhasználása saját célokra, illetve információszerzés érdekében (HACK), olyan tett, mely ipari kémkedésnek vagy szándékos rongálásnak minősül, a rendszer vagy az információ forrásfeltörése, megrongálása vagy tönkretétele (CRACK), engedély nélküli távoli irányításra kifejlesztett rendszerek továbbítása (Trójai vírusok), vírusok telepítése, az Internet vagy más kapcsolódó hálózatok felhasználóinak általános felhasználását zavaró vagy gátló tettek, stb.
 • A "Webhely" egy bizonyos, az Interneten elérhető tárhely, mely egy egységes cím (URL) és egy HTTP, HTTPS vagy más általános protokollon keresztül érhető el, mely fájlok, programok, szövegek, képek, fényképek vagy más anyagok és források összességét jelenti.
 • A "Weboldal" a webhely egyik része.
 • Az "IP cím" egy egyedi azonosítószám, melyet az egyes számítógépek, weboldalak vagy felhasználói forrás mellé rendelnek, mely lehetővé teszi a felhasználók internetes helyének meghatározását.
 • A "Felhasználói fiók" meregtelenitokura.hu webhely egy adott része, mely a Zimix Kft.   által tárolt, a Zimix Kft. által a szerződés megkötésekor igényelt felhasználói információkat tartalmazza. A felhasználói fiók kizárólag felhasználói név és jelszó segítségével érhető el. A felhasználói fiók lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy olyan szolgáltatásokat is igénybe vegyen, melyekhez a Zimix Kft.  adatbázisba történő előzetes regisztráció szükséges, valamint lehetővé teszi a szolgáltatások igénybevételének lemondását, a regisztráció során megadott adatok módosítását, a jelszó megváltoztatását és egyéb funkciókat.
 • "Információs rendszer" minden olyan eszköz vagy eszközök hálózata, melyek összességének vagy részének segítségével egy bizonyos program lehetővé teszi az automata adatfeldolgozást.
 • "Hiperhivatkozás" minden olyan egy bizonyos weboldalon elhelyezett link, mely lehetővé teszi a más weboldalakhoz, információforrásokhoz vagy másokhoz történő hozzáférést a standard protokollokon keresztül.
 • A "Jelszó" a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely a felhasználói névvel együtt lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést.
 • A "Felhasználói név" a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely azonosítja a felhasználót a felhasználói fiókhoz történő hozzáférésekor.
 • "Véletlen eseménynek" minősül minden a szerződés pillanatában előre nem látható körülmény, mely a szolgáltatások biztosítását ellehetetleníti.

A szerződés tárgya

2. Cikk

 • A Zimix Kft. szolgáltatásait kizárólag a felhasználó engedélyével az alábbiakban meghatározottak szerint és az egyes szolgáltatások biztosítására vonatkozó meregtelenitokura.hu weboldalakon közzétett egyéb feltételek teljesítésével biztosítja.
 • A jelen szerződési feltételek által szabályozott szolgáltatások a források és szolgáltatások egy összetett halmazát jelentik, melyeket a meregtelenitokura.hu weboldalain elérhető szerződési feltételekben meghatározottak szerint csak előzetes regisztrációval, illetve regisztrációval és a vonatkozó ár megfizetésével vehetők igénybe.
 • meregtelenitokura.hu weboldal felhasználói szabályai vonatkoznak minden olyan forrás és szolgáltatás igénybevételére, melyek a vásárlók előzetes regisztrációját teszik szükségessé.
 • A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést, illetve az információs csomagok a felhasználó és a weboldal közötti átviteléhez szükséges kapcsolatot biztosítani, melyek a biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. A Zimix nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben a felhasználó nem fér hozzá a szolgáltatásokhoz, amennyiben ezek olyan problémából adódnak, melyek a Zimix Kft-től függetlenek (hardver vagy szoftver probléma, internetes kapcsolatra vonatkozó problémák, stb.).
 • A jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolatra, valamint azokra a szolgáltatásokra, melyekre külön szabályozás van érvényben.


3. Cikk
A Zimix Kft. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor módosíthatóak (szabad hozzáférés, előzetes regisztráció, a vonatkozó ár regisztrációt követő megfizetése), valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a Zimix Kft. bármikor megváltoztathatja.

Az általános szerződési feltételek elfogadása. Regisztráció

 

Szerződési feltételek módosítása

4. Cikk

 • Mivel a Zimix Kft. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor, valamint számukat, jellemzőiket, és biztosításának módját a Zimix Kft. bármikor megváltoztathatja, a szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen szerződési feltételeket a Zimix Kft. bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A jelen szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a Zimix Kft. székhelye és bejegyzett irodai címe:  1122. Budapest, Maros utca 38. fszt. 4. Európai Uniós tagállam.
 • A Zimix Kft. vállalja, hogy emailben és/vagy a felhasználói profilra, a felhasználóik fiókban vagy a Zimix Kft. bármely weboldalán feltűnő helyen elhelyezett értesítővel értesíti a felhasználót a változásról. Amennyiben a fenti második bekezdés értelmében a felhasználó nem nyilatkozik a megváltozott feltételek el nem fogadásáról, úgy a módosítások a felhasználó által is elfogadottaknak tekintendők. Ellenkező esetben a Zimix Kft-nek jogában áll a szolgáltatások biztosítását haladéktalanul beszüntetni az adott felhasználó számára, mely a jelen szerződés azonnali felbontásának tekintendő.


II. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások

5. Cikk
A Zimix Kft. által nyújtott ingyenes szolgáltatások azok a szolgáltatások, melyek a felhasználó a Zimix Kft. webhelyeken keresztül elérhet a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében történő regisztrációját követően. 

Árak és a fizetés módja

6. Cikk

 • A szolgáltatások vonatkozó árai a meregtelenitokura.hu vonatkozó honlapjain kerülnek feltüntetésre, melyeket a Zimix Kft. bármikor megváltoztathat. Az egyes feltüntetett árak összege /amennyiben szükséges/ már tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árak további változtatásai nem érintik azt a felhasználót, aki már kifizetett egy bizonyos szolgáltatást.

Az ár megfizetésére a felhasználó a meregtelenitokura.hu oldalain feltüntetett bármely fizetési módot használhatja.


III. A felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó jogai és kötelezettségei

7. Cikk
A felhasználónak jogában áll a jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott online szolgáltatásokhoz A Zimix Kft. által meghatározott módon hozzáférni és használni azokat. Az előzetes regisztrációt igénylő szolgáltatások eléréséhez a felhasználó köteles felhasználói nevet és jelszót megadni. 

8. Cikk
A felhasználónak jogában áll az általa a meregtelenitokura.hu -ra történő regisztrációja során megadott adatokhoz hozzáférni és módosítani. Ezeket a jogokat a felhasználó felhasználói profilján keresztül online gyakorolhatja.

9. Cikk
A felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos, valamint a szolgáltatások minőségének és megbízhatóságának érdekében a fejlesztések vagy adatvédelem érdekében a szerződési feltételeket a Zimix Kft. által meghatározott módon megismeri és betartja.

10. Cikk
A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést biztosítani, melyek a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek.

11. Cikk

 • meregtelenitokura.hu webhelyen található tartalmak, beleértve nem kizárólag a szövegek, képek, dizájnok, ábrák, fényképek és más videó anyagok, hanganyagok, formátumok, szoftverek, adatok, adatbázisok (Beleértve a Zimix Kft. adatbázisát) és más anyagok, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok a Magyar  állam szellemi tulajdonjogi törvényének védelme alatt, és a Zimix Kft vagy más vonatkozó a Zimix Kft. számára használati jogot biztosító harmadik fél kizárólagos tulajdonában állnak. A felhasználó nem használhatja saját célokra meregtelenitokura.hu webhelyet, a szolgáltatásokat vagy a webhely tartalmának bármely részét.
 • A felhasználó hozzáférési joga nem foglalja magában a meregtelenitokura.hu webhely tartalmának vagy annak bármely részének másolását vagy reprodukálását, illetve a Zimix Kft. vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok használatát, kivéve, ha olyan nem jelentős mennyiségű tartalom csupán személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásáról van szó, mely nem sérti a szerzők törvényes érdekeit, vagy bármely más tulajdonosok szellemi tulajdonjogait. A fentiek ellenére, a felhasználó nem távolíthat el egyetlen jelölést vagy a márkával vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt a fenti anyagokból.
 • Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, a felhasználó nem teheti meregtelenitokura.hu  bármely részének tartalmát, vagy az elérhető szolgáltatásokat elérhetővé bármely harmadik fél számára és nem sokszorozhatja azt meg. Ez többek között az jelenti, hogy a felhasználó nem kivonatolhatja és/vagy használhatja újra a meregtelenitokura.hu lényeges részeinek tartalmát és/vagy készíthet ismételten vagy rendszeresen kivonatot Zimix Kft.Z azon jogát, hogy a fenti összeget meghaladó összegű károkat megtéríttesse.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

12. Cikk
A Zimix Kft. vállalja, hogy a jelen szerződési feltételek értelmében minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

13. Cikk

 • Amennyiben a felhasználó nem használja felhasználói profilját több, mint 90 (kilencven) napig, a Zimix Kft-nek jogában áll a felhasználó felhasználói nevét és jelszavát deaktiválni vagy törölni. Amennyiben a felhasználó a jelen szerződési feltételek 9. cikkének értelmében igénybevett szolgáltatásokért fizetett, a Zimix Kft. nem köteles újra aktiválni vagy törölheti a felhasználói nevet illetve jelszót az előfizetési idő lejárta előtt vagy a felhasználó által már megfizetett terjedelem lejártáig.
 • A fenti bekezdés ellenére, amennyiben a felhasználó a Zimix Kft. tartalmának, vagy a tartalom bármely részének szellemi tulajdonjogait megsérti, a Zimix Kft-nek jogában áll a felhasználó felhasználói nevét és jelszavát törölni.

14. Cikk

 • A Zimix Kft-nek jogában áll, de nem köteles, a felhasználó számítógépére sütiket – egy internetes szerveren lévő weboldalon keresztül létrehozott és a felhasználó merevlemezén tárolt kis szöveges fájlokat telepíteni, mely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos információk visszaállítását és tevékenységének követését.
 • A Zimix Kft hiperhivatkozásokat és reklámhirdetéseket helyezhet el a meregtelenitokura.hu webhelyen harmadik felek – a Zimix Kft partnereinek – szolgáltatásainak és termékeinek forgalmazása érdekében. A Zimix Kft nem vonható felelősségre ezeknek a termékeknek az elérhető mennyiségért, valamint a szolgáltatások tartalmáért, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséért, beleértve a szolgáltatások biztosítását, amennyiben a harmadik felek – a Zimix Kft partnerei – nem tartoznak a Zimix Kft irányítása alá.
 • A jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott szolgáltatások biztosításakor a Zimix Kft fenntartja magának a jogot, hogy felhívja a felhasználó figyelmét vagy felhasználói profiljához hozzárendelje a Zimix Kft. hiperhivatkozásait, reklámhirdetéseit, vagy kapcsolódó oldalait, melyek nem tartoznak a Zimix Kft irányítása alá. A Zimix Kft nem vállal felelősséget az ilyen és ehhez hasonló oldalakhoz való hozzáférésért, valamint az ilyen webhelyek által nyújtott szolgáltatások biztosításáért, amennyiben ezek tartalma illetve az általuk nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a Zimix Kft irányítása alá.
 • A Zimix Kft jogában áll a felhasználóknak az új szolgáltatásokkal, illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatókat, a jelen szerződési feltételek változásáról szóló értesítést, valamint a továbbiakban nyújtott szerződések igénybevételéről szóló tájékoztatást küldeni. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik, hogy részére a Zimix Kft kéretlen kereskedelmi tájékoztatókat küldjön.

15. Cikk

 • A Zimix Kft jogában áll, de nem köteles, saját belátása szerint eltávolítani, törölni vagy blokkolni meregtelenitokura.hu  webhely tartalmának bármely részét.
 • A Zimix Kft jogában áll, de nem köteles, bármely a szerverén elhelyezett tartalmat elmenteni és átadni harmadik feleknek valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben ez a Zimix Kft vagy más harmadik fél jogvédelmét, törvényes érdekeinek vagy biztonságának érdekeit szolgálja, valamint azokban az esetekben, amikor a vonatkozó tartalmat az illetékes állami hatóságok igénylik.

IV. Személyes adatok védelme

Személyes adatok

Személyes adatok feldolgozása

16. Cikk

 • A Zimix Kft a jelen szerződési feltételek értelmében köteles a felhasználók személyes adatait kellő gondossággal kezelni és felelősséget vállalni azon adatok védelméért, melyekhez a szolgáltatások igénybevételének kapcsán jutott, kivéve a vis maior, véletlen események vagy harmadik felek szándékos visszaélése esetén.
 • A Zimix Kft a regisztrációs űrlapon feltüntetheti, hogy mely adatok megadása kötelező és melyek önkéntesek, valamint feltüntetheti az adatok megadásának megtagadásának következményeit. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fenti rendelkezések szerint dolgozzák fel.
 • Az első bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha a felhasználó vagy az ő irányítása alatt álló más személy szándékos visszaélés során harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit megsérti. Ebben az esetben a Zimix Kft kiadhatja a felhasználó személyes adatait az illetékes állami hatóságoknak az alkalmazandó jognak megfelelően.

V. Mely esetben gyakorolhatjuk mégis elállási jogunkat gyógyszer, étrend-kiegészítő, kozmetikum vásárlása esetén?

Mégis élhetünk elállási jogunkkal, amennyiben a terméket bontatlan állapotban vissza tudjuk szolgáltatni (a visszaküldött csomagra szállítási díj nem vonatkozik, így utalásnál sem áll módunkban visszautalni). Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz az áru használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke, vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre érzékenyek vagyunk, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerünkkel, ismert betegségünkkel összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőriztük, visszaküldhetjük az árut, hiszen az eladó azt veszteség nélkül tovább tudja értékesíteni. Fontos tudni, hogy ez esetben sem vagyunk kötelesek elállásunk okát megnevezni, , de maximum tizennégy nap áll rendelkezésünkre!


Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb csomagot!

3 doboz Complex
12880 Ft /db
3 havi mennyiség 1 fő számára
Naturalhelp - Complex ÁSZF
2 doboz Complex
13880 Ft /db
2 havi mennyiség 1 fő számára
Naturalhelp - Complex ÁSZF
1 doboz Complex
14880 Ft /db
1 havi mennyiség 1 fő számára
Naturalhelp - Complex ÁSZF

4 in 1

Mi is pontosan a NaturalHelp Complex és miben más, mint a többi méregtelenítő? A NaturalHelp Complex egy 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó 4 az 1-ben termék, így magában foglalja több kúra hatóanyagát, rost- és vitamin tartalmát. Egy készítmény, mely tartalmazza mindazon fontos összetevőt, amire Önnek szüksége lehet ,egészsége megőrzésében:
Méregtelenítés: Elősegíti az összegyűlt méreganyagok és toxinok kiürülését
Béltisztítás:
Megtisztítja a bélrendszert a salakanyagoktól, lerakodásoktól és helyreállítja a megfelelő bélműködést
Vitaminok
és ásványi anyagok: Tartalmazza a felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag mennyiségét
Pre-biotikumok:
Rostanyagok, a bélflóra megfelelő működésért és az erős immunrendszerért

100% növény

Miért a NaturalHelp Complex ma a legjobb méregtelenítő és béltisztító kúra? Mert a hazai fejlesztésű és gyártású NaturalHelp Complexet úgy fejlesztették ki orvosaink, hogy mindent megadjon szervezetének, amire az egészséges működéshez szüksége lehet. Méregteleníti szerveinket, megtisztítja a bélrendszert az összegyűlt lerakódásoktól és toxikus anyagoktól, helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, és mindeközben feltölti szervezetünket a szükséges tápanyagokkal és vitaminokkal. A NaturalHelp Complex kiváló minőségű, 100%-ban természetes összetevőket tartalmazó termék, melyet teljes körű vizsgálatokra és tesztekre alapozva alkottak meg szakembereink.